top of page

Jeg aksepterer vilkår for innmelding og samtykker til oppbevaring og bruk av mine data, samt at jeg blir kontaktet på SMS/e-post ved behov. (Når du registrerer deg og inngår en avtale om medlemskap, gir du ASC til å lagre og behandle følgende personopplysninger om deg: fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, innmeldingsdato og medlemskontingent).

bottom of page