top of page

ofte stilte spørsmål

Hvordan ASC velger prosjekter.

ASC er nøye med utvelgelsen av prosjekter som skal støttes.  Vi er opptatte av at våre verdier skal gjenspeiles i prosjektene vi støtter. Vi er særlig opptatt av bistandsarbeid for unge mennesker i fattige land. Drømmen er å gi norske ungdommer mulighet til å hjelpe barn og ungdom som trenger vår hjelp.

Organisasjonen er opptatt av å hjelpe så mange som mulig over så lang tid som mulig. Prosjektene vi velger ut, er ikke et valg som er tatt med hensyn på religion, etnisitet eller lignende. Vi er kun opptatt av å hjelpe mennesker, uavhengig av deres tilhørighet og bakgrunn.

Tradisjonen vår er å velge ut nytt prosjekt for hvert år. Vi velger ut et prosjekt som en annen større organisasjon driver. Ved å gjennomføre arrangementer til inntekt for de utvalgte prosjektene,  samler vi penger og sender 100% av disse inntektene til de veldedige prosjektene som vi har valgt.

Hvordan ASC velger sine samarbeidspartnere

Samarbeidspartnerne ASC har valgt ut gjennom årene har hatt det samme grunnprinsippet når det gjelder arbeidsmetode; alle jobber frivillig. De bidragene vi skaffer i form av pengedonasjoner blir sendt  uavkortet til de veldedige prosjektene vi har valgt ut.

ASC er absolutt avhengige av sine støttespillere som bidrar sterkt til at vi klarer å samle inn penger til inntekt for våre prosjekter. Av hensyn til våre støttespillere så følger vi nøye med på utviklingen over et lengre perspektiv for å holde oss oppdaterte på den videre utviklingen som foregår rundt våre prosjekter.

bottom of page