top of page

Vil du være med i en hurtig voksende humanitær organisasjon?


ASC jobber med nullkostnadsprinsippet, det vil si at 100 % av inntektene fra innsamlingsarrangementer går til formålet. Organisasjonen består av et arbeidende styre og et ressursutvalg (RU). Styret har styremøte én gang i måneden og prosjektmøter i forkant og etterkant av større arrangementer. Prosjektenes planleggings- og utføringstid varier i stor grad. Det vil bli gitt opplæring i tre måneder av den avtroppende personen som har vervet.

ASC er en unik organisasjon som gir deg muligheten til å glede mennesker i en sårbar livssituasjon. Du kan komme med nye ideer, bidra og videreutvikle allerede eksisterende prosjekter. Det er stort spillerom og stor mulighet for å få gode organisasjonserfaringer sammen med likesinnede. Er du villig til å avse tid og krefter på frivillig basis for å nå ASCs mål og visjoner? Vil du være med på å videreutvikle ASC? Da bør du ta en titt på vervbeskrivelsene!

Ønsker du å stille til valg må du melde ditt kandidatur til valgkomiteen. Søknad og CV sendes til valgkomiteen: verv@astepcloser.no innen onsdag 17. mars 2021.

Styret i ASC har ansvar for: – Planlegging, gjennomføring og rapportering av aktiviteter og prosjekter – Å bygge og lede frivillige team – Opprettholde en stillingsbeskrivelse på alle vervene i styret – Administrere medlemsregister og organisasjonens økonomi – Avgi årsrapport med regnskap over organisasjonens aktiviteter ved generalforsamling – At organisasjonen eksisterer (gjennom økonomiske tilskudd/inntekter og frivillighet) Vervene i styret:

-Leder: har overordnet ansvar overfor alle frivillige i ASC (styremedlemmer, RU-medlemmer og eventuelt andre frivillige ved behov), oppfølging av frivillige og oppfølging av utvalgte prosjekter. Leder har overordnet ansvar for planlegging, gjennomføring og rapportering av aktiviteter og prosjekter innenfor de avgrensende økonomiske og tidsmessige rammene, innkallelse til styremøter, sørge for at nye frivillige får opplæringen de har krav på (inkludert styremedlemmer som blir valgt inn) og er ASCs ambassadør eksternt.

-Nestleder: i tilfelle leders avgang overtar nestleder rollen som leder. Nestleder er ansvarlig for medlemsregister og medlemmer. Lager prosjektbeskrivelse for hvert utvalgte prosjekt. Ansvarlig for å skriveårsberetning etter generalforsamlinger og rekruttering av nye medlemmer (sammen med markedsføringsansvarlig). Ansvarlig for skriving av protokoll og referat av møter.

-Økonomiansvarlig: overordnet ansvar for å ha oversikt over økonomien i ASC, kontaktperson ved forespørsel om innkjøp til ASC, utarbeider (i samarbeid med nestleder) og følger kostnadseffektive økonomiske rutiner, avgir regnskap ved generalforsamling og ved eventuelle andre tilfeller.

-Markedsføringsansvarlig: utarbeide, videreutvikle og følge en kostnadseffektiv strategi for markedsføring av ASCs visjoner, formål og satsningsområder, samt ASCs prosjekter og aktiviteter. Ansvarlig for å rekruttere nye medlemmer, sammen med nestleder. Sørge for at bilder og videomateriale blir tatt under arrangementer, og at dette blir brukt for markedsføring i senere anledninger. Ansvarlig for at ASCs sosiale medier blir oppdatert. Kommunisere med støttespillere på sosiale medier ved behov.

-Sponsoransvarlig: sørge for at ASC har forutsetning for å drive med arbeidet. Skaffe økonomiske midler (gjennom søknader og planlegging og gjennomføring av internt dugnadsarbeid i ASC) til å drifte ASCs administrative kostnader. Ansvarlig for å skaffe konkrete gjenstander/ressurser til prosjekter og aktiviteter. Sponsoransvarlige er også ansvarlig for all logistikk som følger med deres arbeidsoppgaver.

Er dette noe du kunne ha tenkt deg å bruke din tid på? Ta gjerne kontakt med valgkomiteen for spørsmål. Ønsker du å stille til valg må du melde ditt kandidatur til valgkomiteen. Søknad og CV sendes til valgkomiteen: verv@astepcloser.no innen Onsdag 17. mars 2021.

13 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page