top of page

Vil du bli en del av en hurtig voksende humanitær organisasjon?A Step Closer (ASC) er en humanitær og frivillig organisasjon, som har fire satsningsområder: bistand, solidaritet, barn og unge og brobygging mellom mennesker. Vi har prosjekter på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Alle i organisasjonen jobber frivillig.

ASC jobber med nullkostnadsprinsippet, det vil si at 100 % av inntektene fra innsamlingsarrangementer går til formålet. Organisasjonen består av et arbeidende styre og et ressursutvalg (RU).

ASC er en unik organisasjon som gir deg muligheten til å glede mennesker i en sårbar livssituasjon. Du kan bidra med nye ideer og videreutvikle eksisterende prosjekter. Det er stort spillerom og store muligheter for å få gode organisasjonserfaringer.

Ønsker du å stille til valg må du melde ditt kandidatur til valgkomiteen. Søknad og CV sendes til valgkomiteen: verv@astepcloser.no innen mandag 7. mars 2022.
Verv på valg i styret for ASC:

- Leder:

 • Har overordnet ansvar overfor alle frivillige i ASC (styremedlemmer, RU-medlemmer og eventuelt andre frivillige ved behov)

 • Har overordnet ansvar for planlegging, gjennomføring og rapportering av aktiviteter og prosjekter

 • Har ansvar for innkallelse til styremøter

 • Har ansvar for å sørge for at nye frivillige får opplæringen de har krav på

 • Er ASCs ambassadør eksternt


- Nestleder:

 • I tilfelle leders avgang overtar nestleder rollen til leder

 • Ansvarlig for medlemsregister og medlemmer, samt rekruttering av nye medlemmer i samarbeid med markedsføringsansvarlig

 • Ansvarlig for å lage prosjektbeskrivelse for hvert utvalgt prosjekt

 • Ansvarlig for utarbeidelse av årsberetning i forkant av årsmøtet

 • Ansvarlig for skriving av protokoll og referat av møter

 • Ansvarlig for politiattester i ASC


- Økonomiansvarlig:

 • Overordnet ansvar for å ha oversikt over økonomien i ASC

 • Sørge for at organisasjonen er økonomisk solid

 • Kontaktperson ved forespørsel om innkjøp til ASC,

 • Utarbeider (i samarbeid med nestleder) og følger kostnadseffektive økonomiske rutiner

 • Avgir regnskap ved generalforsamling og ved eventuelle andre tilfeller.


- Nettansvarlig/IT-ansvarlig:

 • Sørge for å holde nettsiden oppdatert med kommende aktiviteter, samt lage innhold til nettsiden

 • Ansvarlig for kontrollpanelet one.com


- Markedsføringsansvarlig (to personer søkes):

 • Utarbeide, videreutvikle og følge en kostnadseffektiv strategi for markedsføring av ASCs visjoner, formål og satsningsområder, samt ASCs prosjekter og aktiviteter

 • Ansvarlig for å rekruttere nye medlemmer, sammen med nestleder

 • Sørge for at bilder og videomateriale blir tatt under arrangementer, og at de blir redigert i etterkant for markedsføring av ASC

 • Utarbeide og vedlikeholde publiseringsplan

 • Ansvarlig for at ASCs sosiale medier blir oppdatert

 • Kommunisere med støttespillere på sosiale medier ved behov


- RU-koordinator:

 • Er knutepunktet mellom RU og styret

 • Kommuniserer med og koordinerer de frivillige i RU

 • Formidler beskjeder og oppdateringer til RU og omvendt

 • Utarbeide og presentere en oversikt over deltakelse til RU medlemmer, samt oppfølge inaktive RU medlemmer.

 • Kontaktperson ved rekruttering av nye RU medlemmer og er ansvarlig for opplæring av disse


- Sponsoransvarlig:

 • Sørge for at ASC har forutsetninger for å drive med frivillig arbeid

 • Skaffe økonomiske midler (gjennom søknader, planlegging og gjennomføring av internt dugnadsarbeid i ASC) til å drifte ASCs administrative kostnader

 • Utarbeide oversikt over relevante tilskuddsordninger

 • Ansvarlig for å skaffe konkrete gjenstander/ressurser til prosjekter og aktiviteter

 • Ansvarlig for all logistikk som følger med deres arbeidsoppgaver


Er dette noe du kunne ha tenkt deg å bruke din tid på? Ta gjerne kontakt med valgkomiteen for spørsmål.


96 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Somalia

LIBANON

bottom of page