top of page

Våre Prosjekter


Våre Prosjekter A Step Closer- ASC er en humanitær og frivillig organisasjon. Organisasjonen ble dannet av idealistiske ungdommer som har lyst til å forandre verden de bor i, til et bedre sted – uavhengig av politikk eller religion. Dette vil vi gjøre ved å ha prosjekter som belyser et tema, og ha arrangementer som gjør at vi kan hjelpe våre medmennesker. Formålet med organisasjonen er ikke bare å hjelpe andre, men å nå frem til alle som fortsatt har en liten barndomsdrøm, og som har troen på at globale problemer som sult, fattigdom og mangel på utdanning som kanskje ikke kan bekjempes av dagens ungdom alene, men målet er at vi sammen kan komme ett steg nærmere. ASC var en studentforening ved UiO fra stiftelsen i februar 2010 frem til mars 2016. I mars 2016 valgte styret i ASC at organisasjon ikke skulle være en studentforening lenger, men en vanlig frivillig organisasjon. ASC har har fire satningsområder: bistand, solidaritet, barn og unge og brobygging mellom mennesker. Hvert av arrangementene vi har må berøre minst ett av våre satsningsområder. Vi har prosjekter på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Alle i organisasjonen jobber frivillig. ASC jobber med nullkostnadsprinsippet, det vil si at 100% av inntektene fra våre innsamlingsarrangementer går til formålet. Internasjonale Prosjekter ASC sine internasjonale prosjekter frem til i dag ser slik ut:

  1. Prosjekt 1: Al-Jalil.

  2. Prosjekt 2: Somalia

  3. Prosjekt 3: Kenya

  4. Prosjekt 4: Syria

  5. Prosjekt 5: Pakistan

  6. Prosjekt 6: Jemen

For å lese mer om disse prosjektene trykk på linken under Internasjonale Prosjekter Nasjonale Prosjekter Utover de overnevnte prosjektene, jobber vi målbevisst også på et nasjonalt nivå. Vi har den seneste tiden rettet fokuset mot ”nasjonale prosjekter” som fungerer som biprosjekter vedsiden av hovedprosjektene våres. Formålet med disse biprosjektene er å rette fokuset mot borgere i dette landet som dessverre ikke har det like bra som de burde. Januar 2013 besøkte vi et asylmottak i Oslo hvor vi serverte mat, samt delte ut gaver til borgerne av dette mottaket. For å lese mer om disse prosjektene trykk på linken under Nasjonale Prosjekter


18 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Somalia

LIBANON

bottom of page