top of page

Utdanning er en menneskerett

Spark en ball for Pakistan

Martine Leira Olsen medlem av Ressursutvalget


Rett til gratis utdanning er en grunnleggende menneskerettighet og står sterkt i FNs barnekonvensjon. Utdanning er ansett som en av de viktigste faktorene for å bekjempe fattigdom og skape sosial utvikling, men i dag er det rundt 60 millioner barn på verdensbasis som ikke har tilgang til skole og er derfor fanget i fattigdomsfellen. Det er nettopp denne problematikken vi i A Step Closer ønsker å rette vår oppmerksomhet mot i år. Hovedprosjektet 2015 går til bygging av en grunnskole i byen Rawalpindi i Pakistan.

I Pakistans Grunnlov er det fastslått at alle barn mellom 5 og 16 år har rett til gratis skolegang, men den nåværende situasjonen i landet viser at det er en lang vei å gå før dette blir en realitet for alle. I dag er det rundt 25 millioner jenter og gutter som ikke har tilgang til skole, noe som utgjør nesten halvparten av alle barna som bor i landet. For majoriteten av de som faktisk har tilgang til utdanning er undervisningen av dårlig kvalitet: lærerne er lavt kvalifiserte og det er ikke en gang gitt at de er tilstede i klasserommene. I tillegg er nesten halvparten av de offentlige skolene i så dårlig stand at de mangler grunnleggende fasiliteter som møbler, innlagt vann, strøm og toaletter.

Pakistan er et land som har vært preget av konflikter, politisk uro, naturkatastrofer og økonomisk ustabilitet i en lang periode. Dette har hatt stor påvirkning på blant annet utdanningssituasjonen. Fra myndighetenes side har bevilgningen av penger vært dårlig: kun ca. 2% av landets bruttonasjonalprodukt (BNP) har gått til finansiering av utdanning de siste årene. I tillegg er fordelingen av disse midlene skjevt fordelt da mesteparten går til høyere utdanning. Dette går ut over de fattigste barna og deres mulighet til å skape en positiv fremtid for dem selv og landet sitt.

A Step Closer ønsker å utgjøre en forskjell for disse barna, og i år har vi muligheten til dette gjennom vårt samarbeidsprosjekt med den humanitære hjelpeorganisasjonen Rahma Islamic Relief. De har lang erfaring med skolebygging og har fram til i dag bygget 60 skoler bare i Pakistan. Rahma gir A Step Closer 100% eierskap til prosjektet, og de oppfyller også kriteriene for nullkostnadsprinspippet slik at alle inntekter som samles inn går uavkortet til bygging av skolen i Rawalpindi. Den skal ligge på en tomt på 1000m² og være for jenter og gutter fra 1. til 10. trinn.

For å finansiere dette arrangerer vi vår årlige fotballturnering den 22. februar i Ekeberghallen, og vi vil også ha andre arrangementer utover våren til inntekt for prosjektet. Man kan også gi enkeltdonasjoner om man ikke har muligheten til å delta på våre arrangementer. Vær med og støtt skoleprosjektet og gi barn i Pakistan en mulighet til å forme en framtid for seg selv og sitt land.

Utdanning er veien ut av fattigdom. Sammen kan vi bygge veien.

Skrevet av

Martine Leira Olsen

Medlem av ressursutvalget

10 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page