top of page

Utdanning er en menneskerett

Spark en ball for Pakistan

Martine Leira Olsen medlem av Ressursutvalget


Rett til gratis utdanning er en grunnleggende menneskerettighet og står sterkt i FNs barnekonvensjon. Utdanning er ansett som en av de viktigste faktorene for å bekjempe fattigdom og skape sosial utvikling, men i dag er det rundt 60 millioner barn på verdensbasis som ikke har tilgang til skole og er derfor fanget i fattigdomsfellen. Det er nettopp denne problematikken vi i A Step Closer ønsker å rette vår oppmerksomhet mot i år. Hovedprosjektet 2015 går til bygging av en grunnskole i byen Rawalpindi i Pakistan.

I Pakistans Grunnlov er det fastslått at alle barn mellom 5 og 16 år har rett til gratis skolegang, men den nåværende situasjonen i landet viser at det er en lang vei å gå før dette blir en realitet for alle. I dag er det rundt 25 millioner jenter og gutter som ikke har tilgang til skole, noe som utgjør nesten halvparten av alle barna som bor i landet. For majoriteten av de som faktisk har tilgang til utdanning er undervisningen av dårlig kvalitet: lærerne er lavt kvalifiserte og det er ikke en gang gitt at de er tilstede i klasserommene. I tillegg er nesten halvparten av de offentlige skolene i så dårlig stand at de mangler grunnleggende fasiliteter som møbler, innlagt vann, strøm og toaletter.

Pakistan er et land som har vært preget av konflikter, politisk uro, naturkatastrofer og økonomisk ustabilitet i en lang periode. Dette har hatt stor påvirkning på blant annet utdanningssituasjonen. Fra myndighetenes side har bevilgningen av penger vært dårlig: kun ca. 2% av landets bruttonasjonalprodukt (BNP) har gått til finansiering av utdanning de siste årene. I tillegg er fordelingen av disse midlene skjevt fordelt da mesteparten går til høyere utdanning. Dette går ut over de fattigste barna og deres mulighet til å skape en positiv fremtid for dem selv og landet sitt.

A Step Closer ønsker å utgjøre en forskjell for disse barna, og i år har vi muligheten til dette gjennom vårt samarbeidsprosjekt med den humanitære hjelpeorganisasjonen Rahma Islamic Relief. De har lang erfaring med skolebygging og har fram til i dag bygget 60 skoler bare i Pakistan. Rahma gir A Step Closer 100% eierskap til prosjektet, og de oppfyller også kriteriene for nullkostnadsprinspippet slik at alle inntekter som samles inn går uavkortet til bygging av skolen i Rawalpindi. Den skal ligge på en tomt på 1000m² og være for jenter og gutter fra 1. til 10. trinn.

For å finansiere dette arrangerer vi vår årlige fotballturnering den 22. februar i Ekeberghallen, og vi vil også ha andre arrangementer utover våren til inntekt for prosjektet. Man kan også gi enkeltdonasjoner om man ikke har muligheten til å delta på våre arrangementer. Vær med og støtt skoleprosjektet og gi barn i Pakistan en mulighet til å forme en framtid for seg selv og sitt land.

Utdanning er veien ut av fattigdom. Sammen kan vi bygge veien.

Skrevet av

Martine Leira Olsen

Medlem av ressursutvalget

1 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page