top of page

Oppdatering om A Step Closer sitt hovedprosjekt i 2015 og 2016

Oppdatering om A Step Closer sitt hovedprosjekt i 2015 og 2016

A Step Closer (ASC) er kjent for å velge et hovedprosjekt i et utviklingsland hvert eller annet hvert år. Utvelgelse av det enkelte prosjekt skjer i samarbeid med norske organisasjoner.

I juni avsluttet vi hovedprosjektet for i år: innsamling til Jemen i samarbeid med Flyktninghjelpen. Som en følge av det har det vært naturlig for våre faste støttespillere å få en orientering om hovedprosjektet vårt for 2015 og 2016, bygging av skole i Pakistan i samarbeid med Rahma Islamic Relief Fund (RIRF).

Vår hektiske og krevende bistandsaksjon for skoleprosjektet ble avsluttet våren 2016, men arbeidet med gjennomføringen av dette er noe endret. På vegne av hele ASC ønsker jeg å komme med en offisiell oppdatering  på dagens status og veien videre.

Hovedprosjekt 2015 og 2016


RIRF  tilbød ASC flere alternativer å velge mellom da ASC skulle velge hovedprosjekt for 2015 og 2016. ASC så muligheten til å bygge skole for gutter og jenter fra 1.- 10.klasse på en tomt på 1000 kvadratmeter i byen Rawalpindi. RIRF var allerede aktiv med å drive en skole i Rawalpindi, men hadde ikke kapasitet til å dekke behovet for skolegang i området. Det var derfor ASC fikk fremlagt forslag om å bygge en større skole for ytterligere barn.

Det  var ikke enkelt å få tillatelse fra utdanningsministeren i Pakistan til å bygge skolen i Rawalpindi. Av den grunn fikk skoleprosjektet et nytt sted for bygging: Islamabad.

Det gikk ikke lang tid etter at byggingen hadde startet, før RIRF Pakistan ble saksøkt av lokalbefolkningen i Islamabad. Erfaringsvis tar slike juridiske tvister opptil flere tiår i Pakistan, og RIRF Norge forslo derfor å bytte tomt for bygging nok en gang.


RIRF Norge tilbød ASC fire nye steder for å bygge en skole. Innenfor rammene og forutsetningene som ASC hadde stilt for skoleprosjektet i 2015/ 2016, falt valget på området Khanna i Islamabad.

Det aller siste forslaget om et nytt sted ble lagt frem av begge stifterne i RIRF under deltakelse av ASCs styremøte i juni 2017. Dette stedet ble godkjent og vedtatt av styret i ASC i etterkant.

Khanna ligger ca. 5 km unna den (første) opprinnelige tomten i Rawalpindi. Ergo ligger det nye stedet ikke langt unna Rawalpindi. Dessverre er behovet for grunnskole minst  like nødvendig i dette området – slik som det var i Rawalpindi. Selve tomten i Khanna eies av RIRF Pakistan. Det vil med andre ord ikke være nødvendig med flere formelle prosesser for overtagelse av eiendommen. Vi er blitt opplyst om at gjennomføringen av byggeprosjektet vil ta om lag 6-8 måneder.

Veien videre


Frivillige i ASC har sørget for å arrangere innsamlingsarrangementer hvor inntektene har gått til de utvalgte hovedprosjektene gjennom alle år. Pakistan-prosjektet har skilt seg ut fra mange av prosjektene vi har hatt. Dette er blant annet fordi vi har oppnådd den største bistandsaksjonen ved bruk av flere ulike innsamlingsmetoder.

Vår egen Asia Akhtar, sponsoransvarlig i ASC, var så heldig og fikk muligheten til å besøke området i Khanna i Pakistan hvor skolen skal bygges. Hun fikk en grundig omvisning i slumområdene hvor barna som skal gå på ASC-skolen bor i. Hun ble tatt veldig godt imot av RIRF Pakistan og sitter igjen med mange sterke inntrykk. Mer om hennes opplevelser skal kunne leses når hun skriver et refleksjonsnotat.

Skolen blir ikke bygget i den byen vi i utgangspunktet sa at den skal bygges, noe som er beklagelig fra ASCs side. Jeg vil også informere og understreke at 100% av midlene som ble samlet til skoleprosjektet skal brukes til skolen i Khanna. Vi ser veldig fram til å følge opp prosjektet og oppdatere våre støttespillere. Det vil være vanskelig å finne en større glede enn å vite at vanskeligstilte barn i Pakistan får gå på skole takket være oppstartsmidler fra støttespillere i Norge.

Hvis det er noen spørsmål rundt prosjektet kan jeg kontaktes direkte.

– Together we can get A Step Closer.


Betül Cokluk, Leder i ASC Betul.cokluk@astepcloser.no +47 969 12 534

16 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page