top of page

ASC besøker palestinsk flyktningleir i Libanon


Spark en ball for Syria

Betül Cokluk, leder i ASC


Fem frivillige i ASC reiser til Libanon 7.oktober for å besøke prosjektet ASC støttet i 2010 og 2011. Prosjektet er Al-Jalil og er et ungdomssenter for palestinske og syriske flyktninger i flyktningleiren Rashedieh i Sør-Libanon. Al-Jalil betyr mye for ASC, ikke bare fordi det er det aller første prosjektet vi støttet, men også fordi senteret gir klare resultater om at det nytter å bistå med hjelp.

Det var med Al-Jalil vi innså hvor langt vi faktisk kunne strekke oss når det gjelder frivillighet og inkludering av ungdommer i våre veldedige formål. ASCs visjoner ble opplevd tidlig på grunn av Al-Jalil. Vi ble inspirert av de frivillige i Rashedieh som jobber med knappe ressurser, og til tross for det klarer å oppnå store forskjeller i deres samfunn.

Det historiske bakteppet til flyktningstrømmen

Palestinske flyktninger strømmet fra nyopprettede staten Israel i 1948 til Libanon og ble av israelske myndigheter fratatt friheten til å flytte tilbake. På den andre siden begrenset libanesiske myndigheter rettighetene til palestinske flyktninger og nektet å integrere dem i deres samfunn- i håp om at de ikke følte tilhørighet i Libanon og dermed ville flytte hjem igjen til Palestina. Dette skjedde ikke. Istedenfor falt flyktningene mellom to stoler og opplevde statsløshet. I dag finnes det i overkant av 400 000 statsløse palestinske flyktninger i Libanon som hovedsakelig er fordelt mellom tolv palestinske flyktningleire i landet. Totalt bor det over 4 millioner mennesker i Libanon, landet er på størrelse med Rogaland fylke. Flyktningene har mangel på de mest elementære rettigheter på politisk, økonomisk og sosialt nivå.  Tilgang til offentlige tjenester i Libanon er ingen selvfølge og det er United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees (UNRWA) som har hatt og fremdeles har en stor rolle når det gjelder drift av tjenester innenfor utdanning og helse, utlån av penger til flyktninger, infrastruktur og forbedring av flyktningleir og nødhjelp til de vanskeligstilte flyktninger.

Dagens situasjon i flyktningleirene

I tillegg til den store palestinske flykningsmengden i Libanon som har opphav fra Palestina, har flere etnisk palestinske flyktninger fra Syria bosatt seg i samme flyktningleir de siste årene.  I følge fersk UNRWA-rapport fra vår i år er det snakk om 45 000 palestinske flyktninger fra Syria. Dette fører til nok en prekær situasjon i leirene. Ressurser fra ikke-statlige organisasjoner, med UNRWA i spissen, må fordeles blant flere mennesker.  Det finnes ingen politiske og økonomiske institusjoner på nasjonalt nivå som sikrer en trygg og sikker framtid for flyktningene. En usikker framtid, palestinsk identitetskrise, kronisk fattigdom og mangel på aktiviteter kan enkelt føre unge sjeler i dårlige miljø i leirene.

Etnisk syriske flyktninger fra Syria utgjør i følge statistikk fra The United Nations Refugee Acengy (UNHCY) i overkant av 1,1 millioner- disse menneskene bor spredt overalt i landet.  Flere har bosatt seg i palestinske flyktningleir- også i Rashedieh. Disse flyktningene skal også koordineres og det er mange samarbeidspartnere involvert. UNWRA gir også økonomisk støtte til syriske flyktninger.  Med andre ord er det et komplekst bilde av flyktninger i Libanon, og i Midtøsten generelt, på grunn av den massive flyktnings bølgen fra Syria og andre interne faktorer. Det er en humanitær krise i Libanon som også påvirker økonomien og demografien negativt, fører til usikkerhet blant befolkningen og ustabilitet på politisk plan. Den syriske flyktningkrisen gjør situasjonen for de sårbare etnisk palestinske flyktningene som har levd i Libanon i flere generasjoner enda mer prekær i overbefolkede flyktningleirer.

Heldigvis eksisterer det ildsjeler som klarer å se håp blant all frustrasjon og er villige til å strekke en hjelpende hånd til mennesker som er født eller bosatt i et land uten tilstrekkelige velferdsordninger.

Al-Jalil ungdomssenter

I den palestinske flyktningleiren Rashedieh i Sør-Libanon ble det i 2010 satt i gang et idealistisk prosjekt med håp om å bidra til den palestinske befolkningen i leiren. Prosjektet ble satt i gang av norske bidrag. Frivillige organisasjoner og enkeltpersoner i Norge arrangerte veldedighetsarrangementer for å samle inn økonomiske midler til etablering av Al-Jalil. Ungdomssenteret ble stiftet for å gi barn og unge aktivitetstilbud på et sted hvor det finnes knapt med tilbud for denne målgruppen. 150 barn og 30 ungdommer bruker senteret aktivt i dag. Aldersgruppen til brukerne er 7-15 år og er av begge kjønn. Det er bemerkelsesverdig at aktivitetstilbud til jentebarn var enda mindre utbredt før stiftelsen av Al-Jalil. Senteret sørger for at jenter også får være aktive- noe som ikke bør tas for gitt.

Brukerne er for det meste palestinske flyktninger, men også flyktninger fra Syria (både etnisk palestinske og syriske). Her får de gratis tilbud av som for eksempel idrettsaktiviteter, dans, fotografi, workshops og musikk. Al-Jalil drives av frivillige med støtte fra UNRWA og eksterne donasjoner. Senteret består av tre etasjer. Andre og tredje etasje har behov for å bli pusset opp for å gjøres klar til bruk, men er avhengig av økonomisk støtte for å få det gjennomført.

Støtten til A Step Closer

I 2010 og 2011 arrangerte A Step Closer to fotballturneringer på Ekeberg i Oslo hvor inntektene uavkortet gikk til etablering av Al-Jalil senteret. I denne perioden var ASC en veldig fersk studentforening, men til tross for dette klarte vi å oppnå en god bistandssum for dette formålet. Vi har siden 2011 opprettholdt vår kontakt med frivillige i Al-Jalil og alltid hatt et ønske om å besøke våre palestinske venner i Libanon.  Endelig har tiden kommet for å realisere denne drømmen i praksis.

Bistandsaksjon for oppussing

Vi ønsker ikke å reise tomhendt til Al-Jalil! Andre etasje i senteret kan brukes til ytterligere aktiviteter. Det er mange alternativer for oppussing: tredje etasje/”loftet” kan slås sammen med andre etasje for å få en enda større plass til aktiviteter, nye rom for trening og undervisningsrom, toaletter og kjøkken kan lages. Totalt ligger budsjettet på rundt 18000 dollar. Senteret er fullstendig avhengig av innsamlingen vi setter i gang for dette spesifikke formålet. I rapportene deres legger ikke UNWRA skjul på at det er knappe økonomiske ressurser å forvalte på grunn av den syrisk flyktnings bølgen de siste årene.

Vi starter herved en bistandsaksjon for å samle inn donasjoner for oppussing av Al-Jalil. Planen er at vi starter oppussingen sammen med frivillige i Al-Jalil når vi er i Rashedieh i oktober. Du kan være med å utgjøre en forskjell sammen med A Step Closer. Overfør ditt bidrag til vårt kontonummer 1503.65.70331 innen 5.oktober. 100 % av inntektene går til formålet (reise- og oppholdsutgifter betaler de reisende selv). Senteret kommer til å bli pusset opp så mye som det går an med de midlene vi får inn. Alt av endring i andre etasje er et pluss på senteret og et stort bidrag for brukerne.  Vi kommer til å holde dere oppdatert både under og etter oppholdet i Libanon. Ta en titt på innsamlingen vår her

Vi gleder oss enormt til en reise vi har sett fram til i flere år. Takk for all hjelp og tillit!

Together we can get A Step Closer.

Betül Cokluk, leder i ASC

5 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page