top of page

Om ASC

asc sitter oma sc.jpg

A Step Closer er en organisasjon dannet av idealistiske ungdommer som har lyst til å forandre verden de bor i til et bedre sted uavhenging av politikk eller religion.

Dette vil vi gjøre ved å ha prosjekter som belyser ett tema, og ha arrangementer som gjør at vi kan hjelpe våre medmennesker.

Formålet med organisasjonen er ikke bare å hjelpe andre, men å nå frem til alle som fortsatt har en liten barndomsdrøm og som har troen på at globale problemer som sult, fattigdom og mangel på utdanning kan kanskje ikke fikses av ungdommen i dag, men sammen kan vi komme A Step Closer.

Hvordan ASC velger prosjekter

ASC er nøye med utvelgelsen av prosjekter som skal støttes.  Vi er opptatte av at våre verdier skal gjenspeiles i prosjektene vi støtter. Vi er særlig opptatt av bistandsarbeid for unge mennesker i fattige land. Drømmen er å gi norske ungdommer mulighet til å hjelpe barn og ungdom som trenger vår hjelp.

Organisasjonen er opptatt av å hjelpe så mange som mulig over så lang tid som mulig. Prosjektene vi velger ut, er ikke et valg som er tatt med hensyn på religion, etnisitet eller lignende. Vi er kun opptatt av å hjelpe mennesker, uavhengig av deres tilhørighet og bakgrunn.

Tradisjonen vår er å velge ut nytt prosjekt for hvert år. Vi velger ut et prosjekt som en annen større organisasjon driver. Ved å gjennomføre arrangementer til inntekt for de utvalgte prosjektene,  samler vi penger og sender 100% av disse inntektene til de veldedige prosjektene som vi har valgt.

Hvordan ASC velger sine samarbeidspartnere

Samarbeidspartnerne ASC har valgt ut gjennom årene har hatt det samme grunnprinsippet når det gjelder arbeidsmetode; alle jobber frivillig. De bidragene vi skaffer i form av pengedonasjoner blir sendt  uavkortet til de veldedige prosjektene vi har valgt ut.

ASC er absolutt avhengige av sine støttespillere som bidrar sterkt til at vi klarer å samle inn penger til inntekt for våre prosjekter. Av hensyn til våre støttespillere så følger vi nøye med på utviklingen over et lengre perspektiv for å holde oss oppdaterte på den videre utviklingen som foregår rundt våre prosjekter.

Hvordan jobber ASC for å skaffe penger til prosjektene?

Styremedlemmene og ressursutvalget i organisasjonen  A Step Closer jobber etter nullkostnadsprinsippet – hvilket vil si at 100% av inntektene vi samler inn gjennom våre arrangementer går uavkortet til formålet, uavhengig av våre utgifter knyttet til gjennomføringen av arrangementene. Styremedlemmene og ressursutvalget jobber frivillig med dette arbeidet, hvilket vil si at ingen av oss tar betalt for arbeidet vi gjør.

Det koster en del å arrangere de ulike arrangementene, men de nødvendige økonomiske midlene har vi alltid lykkes med å skaffet gjennom andre kanaler.

Styret i A Step Closer

bottom of page