top of page

Acerca de

Bli frivillig

Hva gjør ASC?

Vil du se resultater av innsatsen du legger i en humanitær organisasjon? Vil du være en del av en hurtig voksende enhet og møte likesinnede som også vil gjøre verden til et bedre sted?

A Step Closer (ASC) er en humanitær organisasjon som jobber med fire satsningsområder: bistand, solidaritet, barn og unge og brobygging på tvers av ulike etnisiteter, kulturer, religioner og politiske ståsted.

ASC er politisk og religiøs uavhengig. Vi har prosjekter på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Til de utvalgte prosjektene arrangeres det arrangementer som sørger for å berøre minst ett av våre satsningsområder.

ASC består av ett styre og et ressursutvalg av faste medlemmer. Alle i organisasjonen jobber frivillig.

Let’s Work Together

Get in touch so we can start working together.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Thanks for submitting!
bottom of page